Koszt leczenia implantologicznego

Koszt leczenia implantologicznego nie jest mały. Pamiętajmy jednak, że jest to leczenie bardzo zaawansowane technologicznie o drogich komponentach, wymagające kosztownego wyposażenia koniecznego do przeprowadzenie zabiegu. Rozkładając jednak koszty leczenia na długi okres użytkowania zębów odbudowanych na implantach, niejednokrotnie zrównują się one z kosztami wymiany protez i innych tradycyjnych uzupełnień protetycznych w takim samym czasie.

Już w trakcie pierwszej, wstępnej rozmowy, lekarz jest w stanie określić Państwu przybliżony koszt leczenia implantologicznego. Dopiero jednak na podstawie badań diagnostycznych i wykonanego planu leczenia koszt ten zostaje określony w miarę dokładnie.
Ostateczny koszt leczenia poznajemy dopiero po przeprowadzonym zabiegu. W większości przypadków pokrywa się on z wstępną wyceną. Zdarza się jednak , że w trakcie zabiegu musimy wykonać dodatkową procedurę np. odbudować kość czy rozszczepić wyrostek. Musimy użyć więcej biomateriału niż było to planowane lub wszczepić większą ilość implantów.

Już w trakcie pierwszej, wstępnej rozmowy, lekarz jest w stanie określić Państwu przybliżony koszt leczenia implantologicznego. Dopiero jednak na podstawie badań diagnostycznych i wykonanego planu leczenia koszt ten zostaje określony w miarę dokładnie.
Ostateczny koszt leczenia poznajemy dopiero po przeprowadzonym zabiegu. W większości przypadków pokrywa się on z wstępną wyceną. Zdarza się jednak , że w trakcie zabiegu musimy wykonać dodatkową procedurę np. odbudować kość czy rozszczepić wyrostek. Musimy użyć więcej biomateriału niż było to planowane lub wszczepić większą ilość implantów.

Trudno podać dokładny koszt leczenia implantologicznego, ponieważ jest on zależny od każdego konkretnego przypadku. Ilość wszczepionych implantów zależy od jakości ilości kości oraz zaplanowanego rozwiązania protetycznego. Dlatego, często wykonanie podobnego leczenia za pomocą implantów dentystycznych u różnych osób może znacząco różnić się kosztami.

Dla orientacji możemy podać Państwu przybliżony koszt niektórych procedur i rozwiązań w leczeniu implantologicznym, które wykonujemy w naszej Praktyce.

Zabieg
Koszt
Wszczepienie implantu do kości 2000 – 3000 zł,-
Odbudowa protetyczna zęba na wszczepionym implancie 2000 – 4000 zł,-
Łącznik służący do umocowania protezy ruchomej – LOCATOR 1000 zł,-
Sterowana regeneracja kości 500 – 2000 zł,-
Rozszczepienie wyrostka 700 – 1500 zł,-
Podniesienie zatoki szczękowej metodą otwarta 2000 – 3500 zł,-
Podniesienie zatoki szczękowej metodą zamkniętą 500 – 1500 zł,-

Biorąc pod uwagę koszty powyższych procedur ceny całkowitego leczenia implantoprotetycznego w przykładowych przypadkach mogą się kształtować następująco:

Zabieg
Koszt
Uzupełnienie braku pojedynczego zęba 4000 – 7000 zł,-
Uzupełnienie skrzydłowego braku trzech zębów 9000 – 15000 zł,-
Uzupełnienie braku 2 zębów z zabiegiem podniesienia zatoki 10000 – 13000 zł,-
Uzupełnienie bezzębia w żuchwie protezą ruchomą mocowaną
na dwóch implantach na łącznikach typu Locator
7500 zł,-
Uzupełnienie bezzębia w szczęce górnej protezą ruchomą mocowaną
na 4 implantach na łącznikach typu Locator
10500 zł,-
Uzupełnienie bezzębia w szczęce pracą protetyczną montowaną
na stałe (mostem protetycznym) osadzonym na 8 implantach z obustronnym
podniesieniem zatok szczękowych
30000 – 40000 zł,-