Ryzyko i gwarancje

Ogromny rozwój implantologii stomatologicznej spowodował, że w obecnych czasach leczenie to jest wysoko przewidywalne i bezpieczne dla pacjenta. Jednak, biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z ingerencją w żywy, ludzki organizm nie można całkowicie wykluczyć możliwości niepowodzenia lub powikłań w trakcie leczenia.

Pytając o ryzyko zabiegu interesują Państwa zwykle dwie sprawy:

  • Jakie jest ryzyko nieprzyjęcia się wszczepu?
  • Jakie jest ryzyko związane z samym zabiegiem?

Brak integracji implantu z kością, czyli jego nieprzyjęcie się zdarza się rzadko. Statystycznie jest to 4% wskaźnik niepowodzeń. Inaczej mówiąc na 100 wszczepionych implantów cztery nie zrastają się z kością. Przyczyny tych niepowodzeń są różne. Powodem może być zły stan kości, infekcja czy też błąd w technice samego zabiegu. Często trudno określić co było przyczyną wydzielenia się implantu. W żadnym wypadku nie jest to jednak reakcja alergiczna lub autoimmunologiczna.

Jeśli mówimy o ryzyku związanym z samym zabiegiem implantacji to jest to zabieg bezpieczniejszy dla organizmu niż np. usunięcie zgorzelinowego zęba, gdzie w trakcie zabiegu dochodzi do wysiewu bakterii do krwioobiegu. Implantacja przeprowadzana w warunkach aseptycznych, jeśli jest to konieczne w osłonie antybiotykowej jest zabiegiem bezpiecznym o bardzo małym 0,5% współczynniku powikłań.

Pytając o gwarancje, chcą Państwo wiedzieć:

  • Jak długo utrzyma się w kości wszczepiony implant?
  • Co w sytuacji, gdy implant po zabiegu nie zintegruje się z kością?

Dawanie gwarancji w medycynie jest postępowaniem nieuczciwym, będącym tylko tanim chwytem reklamowym.

Nie możemy dać gwarancji dotyczącej żywego organizmu, w którym ciągle następują zmiany wynikające z procesu starzenia się czy też wywołane urazami i chorobami. Proszę pamiętać, że fizjologicznie tracimy ok. 0,2mm kości szczęk rocznie. Bardzo ważne są więc warunki kostne w momencie wykonania zabiegu implantacji. Im więcej kości mamy do dyspozycji tym jego wyniki będą lepsze.

W dniu dzisiejszym funkcjonują implanty wszczepione pacjentom 40 lat temu. Niestety nie możemy naszym pacjentom dawać takiej gwarancji, tak jak nie damy gwarancji na utrzymanie ich własnych zębów.
Jeśli leczenie implanto-protetyczne zostało wykonane prawidłowo, a pacjent utrzymuje dobrą higienę jamy ustnej i regularnie zgłasza się na wizyty kontrolne wyniki leczenia na pewno będą długoczasowe. Możemy tu mówić o średniej przeżywalności implantu, która wynosi 15-20 lat. Musimy jednak zdać sobie sprawę z tego, że bezproblemowe funkcjonowanie uzupełnień protetycznych na implantach w największym stopniu zależy od pacjenta. Idealnie utrzymywana higiena jamy ustnej oraz dbanie o własne zęby i dziąsła skutkuje bardzo długim czasem funkcjonowania implantów i odbudowanych na nich zębów.

Jako, że statystyka jest nieubłagana, może się zdarzyć, że z trudnych do ustalenia przyczyn znajdą się Państwo w 4 procentowym odsetku pacjentów, u których implant nie zrósł się z kością – nie nastąpiła ossteointegracja. W tym przypadku musi on być usunięty z kości. Zostaje wysterylizowany i odesłany do producenta w celu wykonania badań.
Po ok 2 miesiącach powtórnie zostaje wykonany zabieg implantacji. W to samo miejsce wszczepiony zostaje nowy implant otrzymany od producenta w ramach gwarancji. Pacjent ponosi tylko koszt powtórnie wykonanego zabiegu.