Protetyka na implantach

Na zintegrowanym z kością implancie lub implantach, lekarz we współpracy z technikiem protetycznym wykonuje odbudowę brakującego zęba lub zębów. Wykonanie pracy protetycznej, czyli „nowych zębów” wymaga ogromnej staranności i dokładności zarówno przy procedurach klinicznych wykonywanych przez lekarza, jak i przy procedurach laboratoryjnych wykonywanych w pracowni protetycznej. Źle zaplanowane i wykonane uzupełnienie protetyczne może bowiem zniweczyć całe dotychczasowe leczenie.

W przypadku implantów jednoczęściowych, element, na który osadzamy pracę protetyczną od razu po zabiegu implantacji znajduje się ponad poziomem dziąsła. Jest to tzw. Łącznik protetyczny, w tym przypadku stanowiący jedną całość z implantem.

Implanty dwuczęściowe składają się natomiast z części tkwiącej w kości oraz osobnego łącznika protetycznego dokręcanego do implantu za pomocą śruby.

Na łącznikach protetycznych, czyli wystających ponad dziąsło częściach implantu, montowane są prace protetyczne wykonane w laboratorium, które odbudowują pojedynczy ząb lub ich większą ilość.

Brak jednego zęba.

Na łącznik protetyczny implantu montowana jest korona protetyczna.

Brak większej ilości zębów.

Na łączniki protetyczne implantów montowane są korony protetyczne lub mosty protetyczne.
Stosuje się też rozwiązania łączące implanty z zębami własnymi.

Brak wszystkich zębów.

W przypadku leczenia implantoprotetycznego bezzębia, czyli całkowitego braku zębów w szczęce górnej lub w żuchwie możemy wykonać uzupełnienie ruchome, czyli protezę wspartą i mocowaną na implantach lub uzupełnienie stałe czyli most cementowany lub przykręcany do implantów.

Uzupełnienia ruchome

protezy podparte i mocowane na implantach to bardzo częsty sposób uzupełniania wszystkich utraconych zębów. Wszczepienie już dwóch implantów w żuchwie i czterech w szczęce górnej powoduje bardzo duże poprawienie komfortu żucia i pewności utrzymania protez na swoim miejscu. W naszej praktyce do stabilizacji i mocowania protez ruchomych na implantach używamy systemu – LOCATOR oraz belek protetycznych.