Protetyka stomatologiczna

Klasyczna protetyka to dział stomatologii zajmujący się odbudową zniszczonych i utraconych zębów za pomocą koron, mostów i protez ruchomych.

Zęby to części ludzkiego organizmu, które niestety nie ulegają regeneracji. Utrata ich lub zniszczenie – to strata nieodwracalna biologicznie.

Klasyczna protetyka stomatologiczna pozwala nam na odtworzenie utraconego uzębienia oraz odbudowanie mocno zniszczonych zębów nie kwalifikujących się do konwencjonalnego leczenia zachowawczego.

Przyczynami rozległych zniszczeń twardych tkanek zęba mogą być:

Ogromny postęp technologiczny dotyczący materiałów do odbudowy twardych tkanek zęba (kompozyty, kompomery, glassionomery) umożliwia odtworzenie utraconych tkanek zęba w sposób niezwykle estetyczny i trwały. Istnieje jednak granica, powyżej której uszkodzenia nie mogą być leczone przez plombowanie lub kosmetyczne nakładanie kompzytu (tzw.bonding), wówczas musimy wykonać KORONĘ PROTETYCZNĄ.

Z punktu widzenia funkcji, estetyki i komfortu używania – MOSTY PROTETYCZNE przewodzą w standardowej protetyce stomatologicznej. Są to tzw. protezy stałe, czyli takie, które na stałe montowane są w jamie ustnej.
Aby wykonać most protetyczny musimy oszlifować zęby sąsiadujące z luką po utraconym zębie lub zębach. Stanowią one filary przyszłego mostu. Gotowy most protetyczny składa się z koron protetycznych połączonych przęsłem protetycznym imitującym utracone zęby. Korony cementujemy na oszlifowane filary, a przęsło wypełnia lukę po brakujących zębach.

Niestety, w wielu przypadkach uzupełnienie większej ilości zębów nie jest możliwe przy pomocy mostu. Konieczne jest wykonanie protezy ruchomej, czyli takiej, która jest wyjmowalna z jamy ustnej. Przy częściowych brakach w uzębieniu proteza z wyboru jest PROTEZA SZKIELETOWA.
Trzon – szkielet takiej protezy wykonany jest ze specjalnego stopu metalu. Na nim umocowane są akrylowe zęby. Całość za pomocą specjalnych elementów jest umocowana i oparta na własnych zębach pacjenta. W zależności od rodzaju braków w uzębieniu proteza taka może być całkowicie podparta na zębach pacjenta, lub częściowo podparta na zębach, a częściowo na błonie śluzowej i kości bezzębnej szczęki.
Elementami łączącymi protezę z zębami własnymi w klasycznej protezie szkieletowej są KLAMRY PROTETYCZNE. Niestety, nie są to elementy kosmetyczne, szczególnie w przednim odcinku łuku zębowego.

W tych przypadkach połączenie protezy z zębami pacjenta jest całkowicie niewidoczne. Precyzyjne elementy łączące w wielu przypadkach ułatwiają i zapewniają bezpieczeństwo użytkownikowi protez ruchomych.
W przypadku utraty wszystkich zębów – w ramach klasycznej protetyki stomatologicznej – oferujemy Państwu odtworzenie funkcji żucia, mowy i właściwych proporcji twarzy przy pomocy PROTEZ CAŁKOWITYCH. Proteza taka składa się z płyty protezy wykonanej z akrylu i osadzonych w niej akrylowych lub kompozytowych zębów.
PROTEZA TYMCZASOWA – to akrylowa proteza ruchoma, noszona przez pacjenta do czasu wykonania ostatecznego uzupełnienia protetycznego.

W tym miejscu zobowiązany jestem Państwu przypomnieć, że w większości przypadków utracone zęby mogą być odtworzone za pomocą leczenia IMPLANTOPROTETYCZNEGO. Uzupełnienie brakujących zębów za pomocą implantów jest metodą najbardziej naśladującą naturę. Ogromny postęp technologiczny oraz rozwój metod zabiegowych spowodował, że implantoprotetyka stanowi obecnie istotną alternatywę dla stosowanych tradycyjnie – mostów czy protez ruchomych – częściowych i całkowitych.
Zanim zdecydujemy się na szlifowanie zębów pod most, lub wykonanie protez ruchomych, warto zastanowić się nad leczeniem implantologicznym, które jako rozwiązanie długoczasowe i komfortowe jest metodą zdecydowanie najlepszą.